مخمل پاش

Placeholder

  پودر فلوک یا همان پودر مخمل Flocking فرآیند رسوب بسیاری از ذرات ریز فیبر (که مخمل (پودر فلوک) نامیده ... ادامه مطلب