چسب مخمل

چسب مخمل از تاثیر گذارترین مواد اولیه مخمل پاشی میباشد.پس از تهیه پودر مخمل ، شما نیاز به خرید چسب مخمل با کیفیت دارید تا بتوانید،پودر مخمل را روی سطوح بچسبانید.این نوع چسب که به نام چسب مخمل پاش یا چسب فلوک نیز معروف است.در انواع مختلفی در بازار وجود دارد.اما تهیه نوع مرغوب و با کیفیت ان بسیار اهمیت دارد و روی کیفیت کار مخمل پاشی تاثیر گذار خواه بود.در واقع انتخاب صحیح نوع چسب مخمل پاش در صنعت پاشش رنگ پودر مخملی و خدمات مخمل پاشی بسیار اهمیت دارد.

cresta help chat
Send via WhatsApp