پودر مخمل ایرانی

کاتالوگ پودر مخمل ایرانی امگافلوک

 

پودرمخمل ایرانی

این پودر از الیاف پنبه بدست امده و تنها با اندازه  ۰/۵ میلی متر تولید می شود. پودر مخمل ایرانی دارای محدودیت رنگی می باشند.

اندازه پودر مخمل هر اندازه بلندتر باشد ،‌کیفیت لطافت و نرمی آن بهتر می شود.

نکته مهم دیگر این که سایز نخ یا دنیر انن نیز دارای اهمیت می باشد

مثلا در نخ های ۳و ۶ میل از دنیر بالاتری استفاده می شود.

نمونه های اجرا شده با پودر های مخمل ایرانی در تصاویر زیر مشخص شده است.

پودرمخمل ایرانیپودرمخمل ایرانی

cresta help chat
Send via WhatsApp