مخمل پاش

مخمل پاش

مخمل پاش امگافلوک تنها دستگاه مخملپاشی است که می توانید بدون ترس از هرگونه برق گرفتی قطعات خود را مخمل کاری کنید.دستگاه مخمل پاش امگا زیر نظر مهندس الکترونیک با تجربه و کاردان طراحی شده است و طبق تمام اصول فنی و ایمنی ساخته و تولید می شود،
دستگاه مخمل پاش با چندین مدل برای سهولت کار مشتریان و مقروم بصرفه بودن طراحی و اماده شده است 
*مخمل پاش خانگی
*مخمل پاش نیمه صنعتی
*مخمل پاش صنعتی
*مخمل پاش سوپر صنعتی مخمل پاش


جهت دریافت اطلاعات بیشتر :09385324434