رنگ گل وگیاه

رنگ های مخصوص گل و گیاه از جمله انواع کاکتوس رنگ های تک جزیی پایه آب می باشند،ساختار این رنگ به طوری هست که به گیاه اسیبی نمی رساند و این رنگ با گیاه رشد می کند ، قابلیت استفاده برای گل خانه ها ف مراکز پرورش گیاه ،گل فروشی ها ، بازار گل و گیاه

رنگ گل وگیاه|

cresta help chat
Send via WhatsApp