قیمت دستگاه مخمل پاش

قیمت دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم

 

 

دستگاه مخملپاش-فانتاکرومفیلم هیدروگرافیکفیلم هیدروگرافیک 09192075483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، یک دستگاه قوی و منحصر به فرد از سری دستگاه مخملپاش میباشد. این دستگاه قابلیت اجرای پوشش مخمل روی سطوح بزرگ دیوار و سقف را دارد و کاربرد فراوانی در زیباسازی محیط خواهد داشت. مخمل پاش الکتروسیس دارای ضمانت و خدمات پس از فروش میباشد.

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد.
با این دستگاه میتوان تمام سطوح بزرگ را مخمل پاشی کرد ، همین طور برای استفاده در سطوح کوچک و اجسام تزئینی مناسب است.

امگافلوک همچنین تولید کننده دستگاه ابکاری فانتاکروم ،دستگاه هیدروگرافیک،ساخت محلول کروم حرارتی نیز میباشد.

در این دستگاه مخملپاش ، ما قدرت خروجی را قابل منترل کرده ایم تا بتوان در موارد مختلف از آن استفده نمود. با قابل تعویض کردن سریع ظرف پودر مخمل ، میتوان از چندین نوع پودر مخمل به صورت همزمان استفاده نمود . دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، سبک و قابل حمل بوده و با بازدهی بالا ، از بهترین دستگاه های مخمل پاش میباشد.

مزایای این دستگاه : 

1- گارانتی دو ساله مدارات الکترونیکی و پشتیبانی تا پنج سال
2- خدمات فوری
3- بازدهی بالا
4- امکان بکار گیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
5- بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمیسوزاند
6- تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
7- قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
8- امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
9 – سبک و قابل حمل
10 – کم مصرف

قیمت دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم

 

 

دستگاه مخملپاش-فانتاکرومفیلم هیدروگرافیکفیلم هیدروگرافیک 09192075483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، یک دستگاه قوی و منحصر به فرد از سری دستگاه مخملپاش میباشد. این دستگاه قابلیت اجرای پوشش مخمل روی سطوح بزرگ دیوار و سقف را دارد و کاربرد فراوانی در زیباسازی محیط خواهد داشت. مخمل پاش الکتروسیس دارای ضمانت و خدمات پس از فروش میباشد.

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد.
با این دستگاه میتوان تمام سطوح بزرگ را مخمل پاشی کرد ، همین طور برای استفاده در سطوح کوچک و اجسام تزئینی مناسب است.

امگافلوک همچنین تولید کننده دستگاه ابکاری فانتاکروم ،دستگاه هیدروگرافیک،ساخت محلول کروم حرارتی نیز میباشد.

در این دستگاه مخملپاش ، ما قدرت خروجی را قابل منترل کرده ایم تا بتوان در موارد مختلف از آن استفده نمود. با قابل تعویض کردن سریع ظرف پودر مخمل ، میتوان از چندین نوع پودر مخمل به صورت همزمان استفاده نمود . دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، سبک و قابل حمل بوده و با بازدهی بالا ، از بهترین دستگاه های مخمل پاش میباشد.

مزایای این دستگاه : 

1- گارانتی دو ساله مدارات الکترونیکی و پشتیبانی تا پنج سال
2- خدمات فوری
3- بازدهی بالا
4- امکان بکار گیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
5- بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمیسوزاند
6- تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
7- قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
8- امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
9 – سبک و قابل حمل
10 – کم مصرف

قیمت دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم

 

 

دستگاه مخملپاش-فانتاکرومفیلم هیدروگرافیکفیلم هیدروگرافیک 09192075483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، یک دستگاه قوی و منحصر به فرد از سری دستگاه مخملپاش میباشد. این دستگاه قابلیت اجرای پوشش مخمل روی سطوح بزرگ دیوار و سقف را دارد و کاربرد فراوانی در زیباسازی محیط خواهد داشت. مخمل پاش الکتروسیس دارای ضمانت و خدمات پس از فروش میباشد.

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد.
با این دستگاه میتوان تمام سطوح بزرگ را مخمل پاشی کرد ، همین طور برای استفاده در سطوح کوچک و اجسام تزئینی مناسب است.

امگافلوک همچنین تولید کننده دستگاه ابکاری فانتاکروم ،دستگاه هیدروگرافیک،ساخت محلول کروم حرارتی نیز میباشد.

در این دستگاه مخملپاش ، ما قدرت خروجی را قابل منترل کرده ایم تا بتوان در موارد مختلف از آن استفده نمود. با قابل تعویض کردن سریع ظرف پودر مخمل ، میتوان از چندین نوع پودر مخمل به صورت همزمان استفاده نمود . دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، سبک و قابل حمل بوده و با بازدهی بالا ، از بهترین دستگاه های مخمل پاش میباشد.

مزایای این دستگاه : 

1- گارانتی دو ساله مدارات الکترونیکی و پشتیبانی تا پنج سال
2- خدمات فوری
3- بازدهی بالا
4- امکان بکار گیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
5- بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمیسوزاند
6- تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
7- قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
8- امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
9 – سبک و قابل حمل
10 – کم مصرف

قیمت دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم

 

 

دستگاه مخملپاش-فانتاکرومفیلم هیدروگرافیکفیلم هیدروگرافیک 09192075483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، یک دستگاه قوی و منحصر به فرد از سری دستگاه مخملپاش میباشد. این دستگاه قابلیت اجرای پوشش مخمل روی سطوح بزرگ دیوار و سقف را دارد و کاربرد فراوانی در زیباسازی محیط خواهد داشت. مخمل پاش الکتروسیس دارای ضمانت و خدمات پس از فروش میباشد.

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد.
با این دستگاه میتوان تمام سطوح بزرگ را مخمل پاشی کرد ، همین طور برای استفاده در سطوح کوچک و اجسام تزئینی مناسب است.

امگافلوک همچنین تولید کننده دستگاه ابکاری فانتاکروم ،دستگاه هیدروگرافیک،ساخت محلول کروم حرارتی نیز میباشد.

در این دستگاه مخملپاش ، ما قدرت خروجی را قابل منترل کرده ایم تا بتوان در موارد مختلف از آن استفده نمود. با قابل تعویض کردن سریع ظرف پودر مخمل ، میتوان از چندین نوع پودر مخمل به صورت همزمان استفاده نمود . دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، سبک و قابل حمل بوده و با بازدهی بالا ، از بهترین دستگاه های مخمل پاش میباشد.

مزایای این دستگاه : 

1- گارانتی دو ساله مدارات الکترونیکی و پشتیبانی تا پنج سال
2- خدمات فوری
3- بازدهی بالا
4- امکان بکار گیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
5- بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمیسوزاند
6- تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
7- قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
8- امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
9 – سبک و قابل حمل
10 – کم مصرف

قیمت دستگاه مخمل پاش-دستگاه ابکاری فانتاکروم

 

 

دستگاه مخملپاش-فانتاکرومفیلم هیدروگرافیکفیلم هیدروگرافیک 09192075483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، یک دستگاه قوی و منحصر به فرد از سری دستگاه مخملپاش میباشد. این دستگاه قابلیت اجرای پوشش مخمل روی سطوح بزرگ دیوار و سقف را دارد و کاربرد فراوانی در زیباسازی محیط خواهد داشت. مخمل پاش الکتروسیس دارای ضمانت و خدمات پس از فروش میباشد.

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس تنها دستگاه مخمل پاش است که قابلیت اجرای مخمل بر روی سقف و دیوار را دارد.
با این دستگاه میتوان تمام سطوح بزرگ را مخمل پاشی کرد ، همین طور برای استفاده در سطوح کوچک و اجسام تزئینی مناسب است.

امگافلوک همچنین تولید کننده دستگاه ابکاری فانتاکروم ،دستگاه هیدروگرافیک،ساخت محلول کروم حرارتی نیز میباشد.

در این دستگاه مخملپاش ، ما قدرت خروجی را قابل منترل کرده ایم تا بتوان در موارد مختلف از آن استفده نمود. با قابل تعویض کردن سریع ظرف پودر مخمل ، میتوان از چندین نوع پودر مخمل به صورت همزمان استفاده نمود . دستگاه مخمل پاش الکتروسیس ، سبک و قابل حمل بوده و با بازدهی بالا ، از بهترین دستگاه های مخمل پاش میباشد.

مزایای این دستگاه : 

1- گارانتی دو ساله مدارات الکترونیکی و پشتیبانی تا پنج سال
2- خدمات فوری
3- بازدهی بالا
4- امکان بکار گیری ظروف با اشکال مختلف برای کاربردهای خاص
5- بدلیل داشتن حفاظت پارچه را نمیسوزاند
6- تعویض سریع ظرف پودر برای تنوع رنگ
7- قابلیت کنترل قدرت خروجی برای پوشش بهتر
8- امکان بکارگیری مجدد از پودرهای استفاده شده
9 – سبک و قابل حمل
10 – کم مصرف

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.

cresta help chat
Send via WhatsApp